Self-driving vehicles and
autonomous transportation systems

The world’s most compact and flexible level 4 autonomous shuttle that suits into the existing infrastructure, and operates on public roads already today. Shuttles powered by electric and hydrogen.

Robust, flexible, smart.

Auve specialises on the development and manufacturing of autonomous transportation systems. We offer a full-scope service that entails the autonomous vehicles, their integration to various environments and fleet management.

The shuttle, Iseauto, is aimed at enhancing last-mile transportation offering alternative means of transport in closed areas and mixed traffic environments that are safe, smart and sustainable.

Find us on social media

Keep yourself updated on the latest news regarding our shuttles and find more information about our company. 

Riik toetab läbi EASi rakendusuuringute programmi AuveTech-i teise generatsiooni autonoomse sõiduki arendamise projekti 309 684 euroga.
Projekti eesmärk: Auve Tech töötab välja teise generatsiooni autonoomse sõiduki, mis vastab 4. taseme autonoomsusele.
See tähendab, et isejuhtiv sõiduk suudab opereerida ilma pardal oleva operaatorita, kes selle asemel jälgib kaugjuhtimise teel korraga umbes 10 sõidukit, et vajadusel sekkuda. Käesoleva projekti tulemusena on Auve Techi isesõitev sõiduk valmis väikesemahuliseks seeriatootmiseks ja kommertsialiseerimiseks.
Projekti periood 01.10.2021 - 31.03.2023
Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendusel. Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.